REFERENSER


RUTAB AB

Drift och övervakningspaneler.

Larmtablå för övervakning av professionella anläggningar. Används inom brancher som kyl, frys, ventilation och sprinkler. En produkt som efter 15 år på marknaden fortfarande efterfrågas.

www.rutab.se


Luxlight

Styrkort DMX mottagare med drivenhet för +24V DC LED-belysning.

www.luxlight.se


Canon Svenska AB

Reparationer av specialutrustningar

www.canon.se


Modern Elteknik AB

Tillverkning av specialkablage

www.modernelteknik.se


Eveco AB

Kundanpassade styrkomponenter för värmelösningar.

www.eveco.se


ascom

Ett tjugotal anpassningar till deras personsökare och deras kommunikationssystem t.ex. Övervakningsenheter för personsökarcentral.

www.ascom.se


Cleanburn

I samarbete utvecklade vi styrenhet för pelletspannor, nivåvakt för pellets, pelletsgivare, temperaturgivare samt syrgasmätare.


Elektro Kapsel AB

Knapp och indikeringstablåer samt interfacemodul för att distribuera radio på institutioner.

www.elektro-kapsel.se


Tekpak Inc.

Styrenhet för paketering av CPU-kretsar (slutkund Intel)


Universeum

Programvara och apparatur till diverse montrar t.ex. ASCII-race, Elektrisk ål och Ljudutbredning.


Galenskaparna och Aftershave

Framdrivningsenheter för spelautomater I Casino-revyn.


Joe Labero

Rekvesitafläktar I studiomiljö.

LE elektronik AB - Copyright ©